Adria>Shërbimet >Programet e besnikërisë>Tabela për fitimin e pikëve

Tabela për fitimin e pikëve

Destinacionet                             Klasi Economy Klasi Business

Lubjanë - Sarajevë
Lubjanë - Vjenë 
Lubjanë - Pragë
Lubjanë - Munih
Lubjanë - Tiranë
Lubjanë - Shkup
Lubjanë - Prishtinë
Lubjanë - Podgoricë
Lubjanë - Cyrih
Lubjanë - Frankfurt
Lubjanë - Amsterdam
Lubjanë - Sofje
Munih - Prishtinë

1.000

2.000

Lubjanë - Paris
Lubjanë - Kopenhagë
Lubjanë - Bruksel
Lubjanë - Mançester
Frankfurt - Tiranë
Munih - Tiranë
Malmo - Prishtinë
Frankfurt - Prishtinë

1.500

3.000