Adria>Shërbimet >Programet e besnikërisë>Tabela për shpenzimin e pikëve

Tabela për shpenzimin e pikëve

Destination                                 Pikët që nevojiten për një udhëtim vajtje-ardhje (klasi Economy)  Pikët që nevojiten për të ndryshuar klasin e fluturimit në Business Pikët për 1 copë bagazh Pikët që nevojiten për një udhëtim vetëm vajtje (klasi Business)

Lubjanë - Sarajevë
Lubjanë - Vjenë 
Lubjanë - Pragë
Lubjanë - Munih
Lubjanë - Tiranë
Lubjanë - Shkup
Lubjanë - Prishtinë
Lubjanë - Podgoricë
Lubjanë - Cyrih
Lubjanë - Frankfurt
Lubjanë - Amsterdam
Lubjanë - Sofje
Munih - Prishtinë

90.000

25.000

40.000

70.000

Lubjanë - Paris
Lubjanë - Kopenhagë
Lubjanë - Bruksel
Lubjanë - Mançester
Frankfurt - Tiranë
Munih - Tiranë
Malmo - Prishtinë
Frankfurt - Prishtinë

150.000

25.000

40.000

125.000