Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. St 2704/2019 z dne 2.10.2019 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o.

Adria Airways je z 01.10.2019 zaradi stečaja odpovedala vse lete.

Žal na vaše klice in elektronska sporočila ne moremo več odgovarjati, zato prosimo za vaše razumevanje. Več informacij sledi.

Oklic in sklep sodišča najdete na tej povezavi in na tej povezavi

Dodatne Informacije za potnike najdete na tej povezavi.

RAZPISI JAVNIH PRODAJ PREMOŽENJA

BLAGOVNA ZNAMKA "Adria Airways" IN DOMENE V LASTI STECAJNEGA DOLZNIKA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

SIMULATOR LETENJA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

REZERVNI DELI VEČJE VREDNOSTI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB, PRODJA PO POSTAVKAH / SPARE PARTS OF A BIGGER VALUE INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS, INDIVIDUAL ITEMS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

REZERVNI DELI NA POPRAVILU V TUJINI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB, PRODAJA PO POSTAVKAH / SPARE PARTS ON REPAIR, LOCATION ABROAD INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS INDIVIDUAL ITEMS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

REZERVNI DELI MANJŠE VREDNOSTI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB, PRODAJA PO SKLOPIH / SPARE PARTS OF A MINOR VALUE INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS INDIVIDUAL ITEMS, LOTS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

UMETNIŠKA DELA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

NEUMETNIŠKA DELA VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

CATERING IZDELKI I VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / CATERING EQUIPMENT I INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

CATERING IZDELKI II VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB / CATERING EQUIPMENT II INVITATION FOR A BINDING CALL FOR TENDERS - Objavo razpisa najdete / Invitation can be found na tej povezavi / on this link.

NOVE UNIFORME IN DRUGA OBLAČILA LETALSKIH POSADK VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

RABLJENE UNIFORME IN DRUGA OBLAČILA LETALSKIH POSADK VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

RAZNI ARTIKLI VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

REKLAMNI MATERIAL VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

TERJATEV DO DRUŽBE NETWORLD VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

IEDC - Poslovna šola Bled d.o.o. VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

PRIZNANJA VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

POKALI VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

OKRASNI PREDMETI VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

DRUŽBENI MEDIJI VABILO ZA JAVNO NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB - Objavo razpisa najdete na tej povezavi.

ADRIA AIRWAYS, d.o.o. – v stečaju, ODDAJA NOVEJŠIH opremljenih POSLOVNIH POROSTOROV, PISARN, PARKIRIŠČ V NAJEM (lokacija Brnik - Aerodrom )

Na sedežu stečajnega dolžnika, ki se nahaja na naslovu Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik – Aerodrom je na voljo več poslovnih prostorov in parkirnih mest za oddajo (okrog 183 zunanjih parkirnih mest). Poslovna stavba se nahaja na parceli št. 1344/100, ki predstavlja stavbišče objekta in na parceli 1344/101, ki predstavlja funkcionalno zemljišče, obe parceli se nahajata v k.o. Zgornji Brnik. Površine in specifikacija prostorov po etažah skupaj okrog 4600m2.

Podatke o premoženju in ogled premoženja, ki je predmet najema, je možno pridobiti po predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu sodelavke upravitelja tanja.miler@studiorm.si

SLOVENIAN INSOLVENCY REGISTER (Introduction to the Slovenian insolvency register. Information on the review and publication of Slovenian insolvency proceedings etc.) https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-si-en.do?member=1

INSOLVENCY PROCEEDINGS Information https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-si-en.do?init=true&member=1#toc_12

AJPES Webpages for the publication of insolvency proceedings are managed by the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services (AJPES). Webpages are public and free - link

#ADRIA4EVER

V veselje in čast nam je bilo, da ste se skoraj 60 let z nami odpravljali v svet in se z nami vračali domov. Hvala, ker ste z nami delili nebo!